Τι θα γίνει με τις τράπεζες; Η πρόβλεψη της ελληνικής πρότασης

11 Ιουλίου 2015

Σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, με στόχο την προσέλκυση ξένων στρατητικών επενδυτών, προβλέπει η ελληνική πρόταση προς τους θεσμούς.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

1) Τροποποιήσεις στους υφιστάμενους νόμους για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια.

2) Τροποποιήσεις στο νόμο για τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια με τις οποίες θα εισάγεται μηχανισμός για τον διαχωρισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών από τους καλή τη πίστη οφειλέτες, αλλά και θα απλοποιούνται και θα ενισχύονται οι διαδικασίες, εισάγοντας μέτρα για τη διαχείριση του μεγάλου όγκου των περιπτώσεων.

3) Τροποποιήσεις που θα βελτιώσουν άμεσα το δικαστικό πλαίσιο για τις υποθέσεις εκδίκασης καθυστερούμενων επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων.

4) Νομοθεσία που θα καθιερώνει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα διαχειριστών αφερέγγυων δανείων, το οποίο δεν θα περιορίζεται σε συγκεκριμένο επάγγελμα και θα συμβαδίζει με τη διασυνοριακή εμπειρία.

5) Ολοκληρωμένη στρατηγική για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτή η στρατηγική θα οικοδομηθεί στα έγγραφα στρατηγικής που υπάρχουν από το 2013, λαμβάνοντας υπόψη το νέο περιβάλλον και τις συνθήκες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και με προοπτική ο τραπεζικός τομέας να επανέλθει σε ιδιωτική ιδιοκτησία, προσελκύοντας ξένους στρατηγικούς επενδυτές και επιτυγχάνοντας ένα βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα.

6) Και τέλος, μία συνολική στρατηγική αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία θα ετοιμαστεί με τη βοήθεια στρατηγικού συμβούλου.

 


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ