Νέα εκκαθαριστικά από την αύξηση φόρου, προκαταβολής φορολογικού έτους 2015!

21 Σεπτεμβρίου 2015

Γράφει ο Αλεξίου Γεώργιος, φοροτεχνικός.  (www.texnologistiki.com)

 

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος (πιθανά τον Οκτώβριο), θα λάβουν οι φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, νέα εκκαθαριστικά σύμφωνα με τους νόμους 4334/2015 και 4336/2015.

 

Τα νέα εκκαθαριστικά θα αφορούν τις εξής περιπτώσεις :

 Τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις αυτών, κλπ) των οποίων η προκαταβολή αυξήθηκε αναδρομικά για την δήλωση χρήσης 2014 από 80% σε 100%.

Συνεπώς το νέο εκκαθαριστικό θα βεβαιώνει προς πληρωμή την διαφορά 20%  της προκαταβολής.

 Φυσικά πρόσωπα που επιβαρύνονται με φόρο  πολυτελείας για την διαφορά φόρου που προβλέπεται από το νόμο 4334/2015.

 Αγρότες στους οποίους η προκαταβολή φόρου για την χρήση 2014 αυξήθηκε από 27,5 σε 55%. 

Συνεπώς το νέο εκκαθαριστικό θα βεβαιώνει προς πληρωμή την διαφορά 27,5%  της προκαταβολής.


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ