Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε κατάγματα της σπονδυλικής στήλης

3 Ιουνίου 2016

                                                               ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗ

                              Κυφοπλαστική: Η πιο σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης. 

                                Νευροπλοήγηση: Η εικονική απεικόνιση του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης, 

 

 

 

Γράφει ο Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης- Σκολίωσης, Ηλίας Παπαδόπουλος

 

 

 

 

                                                                             ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η κυφοπλαστική είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης. Η λέξη κυφοπλαστική είναι μια σύνθετη λέξη που σημαίνει πλαστική (διόρθωση) της κύφωσης. Ο σκοπός επέμβασης είναι η ανάταξη και ενδυνάμωση του εξασθενημένου και παραμορφωμένου, λόγω κατάγματος , σπονδυλικού σώματος, ενώ παράλληλα υπάρχει άμεσα σημαντική ή πλήρης ύφεση του άλγους. Η μέθοδος έγκειται στην αποκατάσταση του σχήματος του σπονδυλικού σώματος με την βοήθεια ειδικού μπαλονιού και την έγχυση οστικού ακρυλικού τσιμέντου εντός του σπονδυλικού σώματος.

 

 

 

Το οστικό τσιμέντο χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην Ορθοπαιδική τη δεκαετία του '70 στις ολικές αρθροπλαστικές του ισχίου και στη συνέχεια του γόνατος.Στα μέσα της δεκαετίας του '80, το οστικό τσιμέντο χρησιμοποιήθηκε στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης , στην αντιμετώπιση διαφόρων καλοηθών όγκων . Οι ασθενείς άμεσα μετεγχειρητικά ανέφεραν εντυπωσιακή μείωση του άλγους , ενώ παράλληλα υπήρχε σημαντική μηχανική ενδυνάμωση του σπονδυλικού σώματος.

 

Αυτή η παρατήρηση ώθησε τους ορθοπαιδικούς χειρούργους στην εφαρμογή της μεθόδου και στα επώδυνα οστεοπορωτικά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης. Η πρωτοποριακή για την εποχή της μέθοδος , ονομάστηκε σπονδυλοπλαστική. Το μειονέκτημα της είναι η αδυναμία διόρθωσης της κυφωτικής παραμόρφωσης, που είχε επέλθει στην σπονδυλική στήλη και η εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών λόγω του σχετικά υψηλού ποσοστού εκροής του τσιμέντου έξω από το σπονδυλικό σώμα και της πίεσης στον νωτιαίο μυελό.

Η κυφοπλαστική εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ τα τέλη της δεκαετίας του '90 στην Ευρώπη πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη του 2000. Η μέθοδος απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση τόσο με την σπονδυλική στήλη όσο και με την τεχνική. Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός θα πρέπει να είναι λεπτομερής έτσι ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές επιπλοκές. Ο ασθενής τοποθετείται στο χειρουργικό τραπέζι σε πρηνή θέση. Η επέμβαση μπορεί να εκτελεστεί τόσο με γενική όσο και με τοπική αναισθησία. Για την εκτέλεσή της διενεργείται μέσω πολύ μικρών τομών του δέρματος έγχυση του ακρυλικού τσιμέντου αφού πρώτα αποκατασταθεί το ύψος και το σχήμα του σπονδύλου με την εισαγωγή στο σπασμένο σώμα του σπονδύλου ειδικής συσκευής έκπτυξης (μπαλόνι). Το χειρουργικό τραύμα δεν ξεπερνά το μισό εκατοστό, με αποτέλεσμα ο ασθενής να αναρρώνει άμεσα και να εξέρχεται του νοσοκομείου ακόμη και την ίδια μέρα. Ας σημειωθεί ότι η επέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν σπονδύλους. Επιπλέον με αυτήν την επέμβαση δεν υπάρχει καθόλου απώλεια αίματος. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα τις καθημερινές του δραστηριότητες πάντα όμως με προσοχή τον πρώτο καιρό (20-30 μέρες) , ενώ στη συνέχεια ο ασθενής θα μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη εφόσον το επιτρέπει φυσικά η γενική του υγεία.

 

Η πλειοψηφία των ασθενών με οστεοπορωτικά κατάγματα είναι ηλικιωμένοι. Όμως δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την συγκεκριμένη επέμβαση φθάνει μόνο να το επιτρέπει η γενική κατάσταση του ασθενούς, δηλαδή τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας που συνήθως υπάρχουν να μην θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του κατά την επέμβαση . Εκτός των οστεοπορωτικών καταγμάτων η μέθοδος έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία τόσο σε πρωτοπαθείς (πολλαπλού μυέλωμα, πλασματοκύτωμα ) και μεταστατικούς όγκους, όσο και σε καλοήθεις όγκους της σπονδυλικής στήλης.

Τα  ποσοστά των επιπλοκών βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και αφορούν το 1-2% επί του συνόλου των χειρουργημένων μ' αυτή τη μέθοδο ασθενών. Το μικρό ποσοστό επιπλοκών οφείλεται, τόσο στον ακριβή σχεδιασμό των εργαλείων και υλικών, όσο και στην εμπειρία των χειρουργών που εκτελούν την μέθοδο, οι οποίοι είναι γνώστες της διαδερμικής χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης. Δυστυχώς, ένα μικρό ποσοστό των ασθενών με κύφωση λόγω οστεοπορωτικών καταγμάτων θα υποστεί και άλλα κατάγματα δίπλα ή μακρύτερα του προηγηθέντος, με αποτέλεσμα τον εκ νέου πόνο και την χειροτέρευση της παραμόρφωσης.

 

 

                                                                        ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗ

Η νευροπλοήγηση, δηλαδή η εικονική απεικόνιση του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης, έφερε επανάσταση στην χειρουργική, καθώς με ακρίβεια χιλιοστού ανασυνθέτει κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όλα τα αναγκαία για τον χειρουργό δεδομένα, ακόμη και αυτά που δεν είναι ορατά με το μάτι ή το χειρουργικό μικροσκόπιο.

Η απόλυτη ακρίβεια του συστήματος επιτρέπει τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ακόμα και σε ανατομικώς εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές, ελαχιστοποιώντας την περίπτωση ιατρικού λάθους. Με τον τρόπο αυτό, είναι εφικτές, ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες, ιδιαίτερα λεπτές, επεμβάσεις για αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού και σπονδυλικής στήλης και η ακριβέστερη τοποθέτηση των υλικών σπονδυλοδεσίας.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου με νευροπλοήγηση χρησιμοποιούνται μικροσκοπικοί αισθητήρες προσαρμοσμένοι πάνω στα εργαλεία του χειρουργού που αναγνωρίζουν τα οδηγά σημεία και δίνουν την αίσθηση του χώρου στο χειρουργικό πεδίο. Ένας δέκτης (υπολογιστής) λαμβάνει τα σήματα αυτά και η θέση τους απεικονίζεται σε οθόνη του συστήματος, όπου ο υπάρχει ένας αντίστοιχος χάρτης του ασθενούς, με βάση την μαγνητική ή αξονική του τομογραφία. Το γεγονός αυτό δίνει μια συνεχή και μεγάλης ακρίβειας πληροφορία στο χειρουργό σχετικά με τη θέση των εργαλείων του και την ανατομία του ασθενούς.

Τα νέα συστήματα χειρουργικής πλοήγησης παρέχουν μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία απεικονιστικών εξετάσεων (μαγνητική τομογραφία, υπολογιστική τομογραφία, μαγνητική αγγειογραφία, αξονική αγγειογραφία, υπερηχογράφημα), προεγχειρητικού σχεδιασμού της επέμβασης, διεγχειρητικής πλοήγησης, αλλά και μετεγχειρητικής αρχειοθέτησης δεδομένων.

Προεγχειρητικά, η νευροπλοϊγηση χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό της χειρουργικής προσπέλασης: εντοπίζει το ακριβές σημείο εισόδου και προσδιορίζει τα χειρουργικά όρια για την τοποθέτηση των υλικών ώστε να μην επηρεαστούν οι γειτονικές νευρικές δομές.

Στο Χειρουργείο ο χειρουργός μπορεί πλέον να προχωρήσει με ασφάλεια στην τοποθέτηση των υλικών στη σπονδυλικής στήλη με  λιγότερες επιπλοκές και λειτουργικές απώλειες για τον ασθενή. 

 

Dr Ηλίας Χ. Παπαδόπουλος

Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης/Σκολίωσης
Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Υψηλάντου 18, 10678 Αθήνα
Τ / F +30 210 721.8719

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ανακαλύψτε το παιδί που κρύβεται μέσα σας και αλλάξτε τη ζωή σας
Η απουσία συνειδητής επαφής με το παιδί...
Πώς αναγνωρίζουμε τους εγωιστές ανθρώπους;
Τι είναι οι εγωιστές; Κάποτε μου είπε...