Πώς θα κάνεις τον άνδρα σου να ενδιαφερθεί για σένα: 2 έξυπνοι τρόποι

7 Ιουνίου 2016

Κοιτάξτε έναν άντρα σαν “ήρωα” και θα τον δείτε να γεμί­ζει ενέργεια. Κοιτάξτε τον χωρίς εμπιστοσύνη, σαν “κακό” ή “προβληματικό”, κι αμέσως χάνει το ενδιαφέρον του.

 Από τον συγγραφέα και ψυχοθεραπευτή John Gray

Όταν πι­στεύουμε ότι ο άντρας είναι το πρόβλημα, τότε δεν μπορεί να είναι και η λύση - ούτε έχει κανένα κίνητρο να γίνει στηρικτι- κός. Όταν οι γυναίκες μάθουν να εμπιστεύονται και να χαρί­ζουν στους άντρες τους το πλεονέκτημα της αμφιβολίας, αντί να προτρέχουν σε λανθασμένα ή κακά συμπεράσματα για κεί­νους, οι άντρες θα αποκτήσουν περισσότερο ενδιαφέρον και θα προσφέρουν περισσότερη υποστήριξη.

'Eνας από τους λόγους που κάνουν έναν άντρα να υποστη­ρίζει τη γυναίκα, να είναι στοργικός και να δείχνει ενδιαφέρον στην αρχή μιας σχέσης, είναι ότι σ’ εκείνη την περίοδο η γυναίκα τον βλέπει με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, λατρεία και θαυμασμό. Κα­τά κάποιον τρόπο η εμπιστοσύνη της του δίνει τη δύναμη να είναι στοργικότερος. Και η γυναίκα στην αρχή τον εμπιστεύε­ται, ίσως γιατί δεν την έχει απογοητεύσει ακόμα.

Αυτή η εμπιστοσύνη του δίνει δύναμη, όμως δεν μπορεί να τον κάνει τέλειο. 6πειδή είναι άνθρωπος, κι είναι σίγουρο ότι θα την απογοητεύσει, εκείνη θ’ αρχίσει να τον αμφισβητεί και να μην τον εμπιστεύεται. Όσο πιο δύσπιστη γίνεται εκείνη, τό­σο πιο αδιάφορος γίνεται εκείνος. Η ικανότητα προσφοράς σ’ έναν αδιάφορο άντρα είναι πολύ μειωμένη, κι ο ίδιος έχει την τάση να γίνεται πολύ εγωκεντρικός. Μπορεί να έχει μεγάλα αποθέματα ενέργειας, τα χρησιμοποιεί όμως για τον εαυτό του, ενώ στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια σχέση, εύκολα μπορεί να κουραστεί και ν’ αδειάσει. Χρειάζεται να μάθει να μην είναι τόσο εγωκεντρικός και να δείχνει μεγαλύτερο ενδια­φέρον. Η γυναίκα που τον εμπιστεύεται και τον αγαπάει μπο­ρεί να κάνει θαύματα για κείνον.

Για έναν άντρα δεν είναι εύκολο να γίνει στοργικότερος. Παίρνει χρόνο και θα χρειαστεί στήριξη. Δυστυχώς, η γυναίκα χάνει εύκολα την υπομονή της και δεν δείχνει επιείκεια στην τάση του άντρα για έλλειψη ενδιαφέροντος, γιατί η φύ­ση της γυναίκας είναι διαφορετική. Για μια γυναίκα είναι εύ­κολο να δείξει ενδιαφέρον - για κείνη δεν είναι κάτι το σπου­δαίο που χρειάζεται να το μάθει.

Για τη γυναίκα, η πρόκληση στη σχέση της είναι να δείξει εμπιστοσύνη και, ακόμα κι αν αργότερα απογοητευτεί, να μπο­ρέσει να επανεκτιμήσει και να δεχτεί να εμπιστευτεί ξανά. Από την παιδική ηλικία, τα μικρά κορίτσια παριστάνουν τις νταντά­δες και τις οικονόμους, ενώ τα αγόρια προορίζονται να αντιμε­τωπίζουν τους κινδύνους. Όσο δύσκολο είναι για τους άντρες να μάθουν να ενδιαφέρονται για τους άλλους, άλλο τόσο είναι και για τις γυναίκες να μάθουν να εμπιστεύονται.

 

Όταν επανειλημμένα στη σχέση της μια γυναίκα έχει υποστεί το “ρίξιμο”, θα τείνει ν’ απαρνηθεί την έμφυτη εμπιστοσύ­νη που έχει. Μάλιστα, γρήγορα θ’ αρχίσει ν’ αμφισβητεί την αγάπη του άντρα, όταν αυτός εμφανίζεται ασυγκίνητος ή αδιά­φορος για τα προΒλήματά της. Απ’ την άλλη, εκείνο που μειώ­νει δραματικά το ενδιαφέρον ενός άντρα, είναι η έλλειψη εμπι­στοσύνης ή εκτίμησης στις προσπάθειες που κάνει για τη σχέ­ση. Αν νομίσει ότι η ικανότητά του να ευχαριστήσει τη σύ­ντροφό του αμφισβητείται, τότε γρήγορα θα σταματήσει να ενδιαφέρεται για την ευτυχία της.

 

Ένα καθημερινό παράδειγμα

 

Οι δύο αυτές Βασικές συμπεριφορές, το ενδιαφέρον και η εμπιστοσύνη, είναι συμπληρωματικές. 'Ετσι εξηγείται το καθη­μερινό σενάριο όπου η μητέρα διαρκώς ανησυχεί για δέκα πράγματα μαζί και ο πατέρας είναι καρφωμένος στον καναπέ, παριστάνοντας ότι όλα είναι μια χαρά. Η γυναίκα είναι υπερ­προστατευτική και γι’ αυτό ανησυχεί, κι ο άντρας έχει υπερβο­λική εμπιστοσύνη και παραδοχή και γι’ αυτό γίνεται παθητικός.

 

Η μητέρα, δείχνοντας υπερβολικό ενδιαφέρον, εύκολα γί­νεται καχυποπτη ή επιφυλακτική. Από το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει για το παιδί, καταλήγει να γίνει υπερπροστατευτι­κή. Από την άλλη πάλι, εν ονόματι της εμπιστοσύνης, εύκολα ο πατέρας μπορεί να γίνει αδιάφορος. Από την πολλή σιγουριά μπορεί κακώς να συμπεραίνει ότι όλα είναι μια χαρά, όταν δεν είναι. Στην περίπτωση αυτή, ο πατέρας δεν δείχνει μεγάλο εν­διαφέρον. Και η κόρη παίρνει, συνήθως, το μήνυμα ότι ο Μπα­μπάς δεν ενδιαφέρεται.Το γεγονός, ότι για έναν άντρα είναι δύσκολο να δείξει εν­διαφέρον, και για μια γυναίκα είναι δύσκολο να εμπιστευτεί, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, εκτός κι αν οι φυ­σικές αυτές τάσεις γίνουν απόλυτα παραδεκτές και κατανοητές.

 

Αυτό που συνήθως συμβαίνει σε μια σχέση είναι: όταν εκείνος ενεργεί με αδιαφορία, εκείνη αμέσως βγάζει το συμπέρασμα ότι έπαψε πια να την αγαπάει. Όταν αμφισβητείται η αγάπη του, η αντίδρασή του είναι ν’ αρχίσει να έχει μικρότερο ενδιαφέρον για προσφορά. Αυτό φυσικά προκαλεί σ’ εκείνη ακόμα μεγαλύ­τερη έλλειψη εμπιστοσύνης, οπότε εκείνος όλο και λιγότερο ενδιαφέρεται. 'Ετσι, η αγάπη τους με τον καιρό αρχίζει να ξε­φτίζει.

Αν κατανοήσουμε αυτές τις διαφορές, αντί να κινούμαστε σε αντίθετη τροχιά, μπορούμε να Βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Αντί να λειτουργούν περιοριστικά, μπορούν να μας Βοηθήσουν να αναπτύξουμε τις δημιουργικές μας δυνάμεις.

Εκφράζοντας τον εαυτό του με υπεύθυνο και στοργικό τρό­πο, ο άντρας ικανοποιεί έτσι την ανάγκη της γυναίκας να την αντιμετωπίζουν με ενδιαφέρον. Επειδή αυτή είναι η πρωταρχι­κή της ανάγκη, είναι ικανή να τον εκτιμήσει βαθύτατα γι’ αυ­τό. Αρχίζοντας να υπολογίζει στη βοήθειά του, μεγαλώνει η εμπιστοσύνη της. Τότε εκείνος νιώθει να ικανοποιείται η ανά­γκη του να τον εκτιμούν και να τον εμπιστεύονται και γίνεται όλο και πιο εξυπηρετικός. Η ανάγκη της για κείνον και η εμπιστοσύνη της μεγαλώνουν την ικανότητά του για προσφορά και τον ενθαρρύνουν να δείξει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όσο δέχεται η γυναίκα περισσότερη υποστήριξη και Βοήθεια, τόσο καλλιεργείται η ικανότητά της για γαλήνη κι εμπιστοσύ­νη, που με τη σειρά τους πλουτίζουν τις δημιουργικές της δυ­νάμεις.

Για να δημιουργήσει αυτού του είδους τη σχέση, η γυναίκα θα πρέπει να αντιληφθεί πόσο δύσκολο είναι για έναν άντρα να δείξει ενδιαφέρον όταν οι αντιδράσεις της μαρτυρούν ότι δεν τον εμπιστεύεται. Επιπλέον, γνωρίζοντας τις διαφορές αντρών και γυναικών, της είναι ευκολότερο να ερμηνεύσει σωστά τη συμπεριφορά του, όταν εκείνος απομακρύνεται. Μπορεί να του φέρεται με μεγαλύτερη παραδοχή και επιείκεια όταν ξεχνάει διάφορα πράγματα ή το μυαλό του δεν πηγαίνει σε πράγματα που για κείνη είναι πολύ φυσικά.

Οι άντρες που έχουν αποκτήσει αυτή τη γνώση, μπορούν να δεχτούν καλύτερα τη συνεχή ανάγκη της γυναίκας για επι­βεβαίωση. Αντί να της φορτώνουν το λάθος, μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτός είναι ένας σημαντικός τρόπος για να τη στηρίξουν στην προσωπική της ανάπτυξη και ευτυχία.

Γνωρίζοντας όλα αυτά, είναι ευκολότερο να αναλάβει κανείς την ευθύνη του προκειμένου να αποκτήσει αυτά που χρειάζεται. Και πρώτα πρώτα, αν ο σύντροφος δεν δείχνει ενδιαφέρον, δεν είναι απαραίτητο η γυναίκα να το πάρει προσωπικά. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα: όταν χρειάζεται επιβεβαίωση, δεν πρέπει ο σύντροφός της να εκνευρίζεται απ’ αυτό.

Είναι  δυνατόν επίσης να δει κανείς ξεκάθαρα, πώς θα μπο­ρούσε να παίρνει περισσότερα από μια σχέση. Αντί να διαμαρ­τύρεται  για ό,τι δεν παίρνει, είναι καλύτερο να συγκεντρωθεί σ’ αυτά που δεν δίνει στο σύντροφό του. Γιατί, όταν προσφέρουμε περισσότερα, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα μας τα ανταποδώσουν.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ! :
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Βαρέθηκα τη μοναξιά: Πού να γνωρίσω κόσμο για συντροφιά;
Ειμαι μονιμα στενοχωρημενη νευριασμενη...
H άτυπη κατάθλιψη: Μελαγχολία, θλίψη και μελαγχολία
Νοιωθω ακριβως ετσι οπως περιγραφετε στο...