Μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων- χορηγήσεων τον Απρίλιο

5 Ιουνίου 2013
Πτωτικά κινήθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τον Απρίλιο. Παρά ταύτα η ψαλίδα των επιτοκίων (διαφορά επιτοκίων καταθέσεων- χορηγήσεων) άνοιξε περαιτέρω κατά 0,06% και διαμορφώθηκε στο 3,12%.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης τη Ελλάδος, στις καταθέσεις, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 0,14% και διαμορφώθηκε στο 4,22%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 0,09% το 2,63%.Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Απρίλιο του 2013, στο 14,77%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 0,10% και διαμορφώθηκε στο 7,86%.Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασαν πτώση κατά 0,07% και 0,03% και διαμορφώθηκαν στο 7,49% και 9,99% αντιστοίχως.Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασαν άνοδο κατά 0,06% στο 7,24% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, άνοδο κατά 0,205 στο 6,45% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και άνοδο κατά 0,16% στο 5,96% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 0,10% και διαμορφώθηκε στο 3,08%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε μικρή πτώση κατά 0,03% τον Απρίλιο του 2013, στο 5,75%.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ