Μεγάλη αναδρομική μείωση στα πρόστιμα της εφορίας

15 Δεκεμβρίου 2017

Μεγάλη μείωση προστίμων για τις φορολογικές παραβάσεις πριν το 2014! Νέα τροπολογία που κατέθεσε η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, τα επιεικέστερα πρόστιμα που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (νόμος 4172/ 2013), επεκτείνονται και σε παραβάσεις προ της ισχύος του ΚΦΔ!

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει την τροπολογία, οι αλλαγές στο ποινολόγιο της εφορίας υπαγορεύονται από την αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αντί των πρόσθετων φόρων (άρθρο 1 του ν. 2523/1997), η Εφορία θα εφαρμόζει τις κυρώσεις του ΚΦΔ, εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου.

Η ρύθμιση θα ισχύσει άμεσα και αφορά εκκρεμείς υποθέσεις. Ωστόσο, όπως ορίζει το άρθρο 5, «ποσά που καταβλήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο για πράξεις προσδιορισμού φόρου και εκπροθέσμως υποβληθείσες δηλώσεις που εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν, κατά περίπτωση, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος και που αφορούν σε φορολογικές εν γένει υποχρεώσεις πριν την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ (ήτοι 31.12.2013) δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου».

Αναλυτικά, για τις υποθέσεις έως και την τελευταία ημέρα του 2013, που ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος ο πρόσθετος φόρος μειώνεται από 120% του κύριου φόρου σε 10% έως 50% ανάλογα με το αντικείμενο της φορολογίας και επιβάλλεται προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.

Για υποβολή εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων έως και το 2013 δεν θα επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος 60% του κύριου φόρου αλλά μόνο πρόστιμο από 100 έως 2.500 ευρώ και προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.

Όλα θα ισχύσουν αναδρομικά ακόμα και για τις υποθέσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Η μείωση των προστίμων επέρχεται ακόμη και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης ή την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του.

Τέλος, παρά την αναδρομική εφαρμογή του νόμου, τα που έχουν ήδη καταβληθεί από τους φορολογούμενους δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται.

Πηγή: kontranews.gr


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Σε ποια φαγητά ξεσπάμε όταν έχουμε στρες;
Στρες, Άγχος και Διατροφή: Το στρες και το...
Εργαζόμενη μητέρα: Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο...
Κάπου στη μέση του δρόμου της ζωής μου κι...