Δείτε ποιοι εξαιρούνται απο τις λίστες διαθεσημότητας

12 Αυγούστου 2013

Το πιο δύσκολο καλοκαίρι για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι το φετινό αφού η συμφωνία της κυβέρνησης με την Τρόικα για να ξεκινήσει η έξοδος εργαζομένων στο Δημόσιο έφερε τα πάνω κάτω. Μετά από το πρώτο κύμα στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ετοιμάζουν τις λίστες με τους επόμενους δημοσίους υπαλλήλους που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Ωστόσο με επείγουσα εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς του Δημοσίου προσδιορίζει τις κατηγορίες των υπαλλήλων που εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα.

Οι κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων που εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα

Οπως αναφέρει και το ΕΘΝΟΣ πρόκειται πέντε είναι οι κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων που θα εξαιρεθούν από τη διαθεσιμότητα.

 • άτομα με αναπηρία άνω του 67%
 • πολύτεκνοι

α) με περισσότερα από 4 παιδιά, που είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή είναι μέχρι 25 ετών και υπηρετούν τη θητεία τους

β) στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας

γ) στην ίδια κατηγορία εντάσσονται οι γονείς χωρίς σύζυγο με τρία παιδιά, εφόσον είναι 23 ετών, άγαμα, σπουδάζουν ή υπηρετούν στο στρατό

 • όσοι φροντίζουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ. Απαιτείται και πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, που θα είναι σε ισχύ. Σε διαφορετική περίπτωση θα τεθεί σε διαθεσιμότητα και θα εξαιρεθεί αναδρομικά από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα αν προσκομίσει το πιστοποιητικό
 • μονογονεϊκές οικογένειες
 • όσοι έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες
 • Υπάλληλοι με αναπηρία άνω του 67%, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες δε θα μπουν στη διαθεσιμότητα

Ποια είναι τα απαραίτητα πιστοποιητικά-διακιολογητικά

 • Για να μπορέσουν όμως να εξαιρεθούν από τη διαθεσιμότητα όσοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα:
 • Για τους υπαλλήλους με αναπηρία απαιτείται πιστοποιητικό σε ισχύ από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
 • Για τους πολύτεκνους: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο ή από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων. Αν υπάρχει παιδί με αναπηρία (άνω του 67% και ανεξαρτήτως ηλικίας), απαιτείται πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, όπως επίσης κι αν ένας από τους δυο γονείς είναι στην ίδια κατάσταση.
 • Σε περίπτωση στρατιωτικής θητείας παιδιού, χρειάζεται βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Για τους μαθητές ή τους σπουδαστές, βεβαίωση αναγνωρισμένης σχολής.
 • Χρειάζεται επίσης αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, λόγω χηρείας ή διαζυγίου, είτε ο υπάλληλος έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια παιδιού και εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, απαιτούνται:
 • Πιστοποιητικό του δήμου που θα προκύπτει πως έχει τουλάχιστον ένα παιδί ανήλικο έως 25 ετών. Αν το παιδί σπουδάζει, χρειάζεται βεβαίωση
 • Για την απόδειξη γονικής μέριμνας, δικαιολογητικό από την δημόσια αρχή ενώ για το διαζύγιο απαιτείται αντίγραφο της δικαστικής απόφασης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί κατ' αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα
 • Αν δυο σύζυγοι εργάζονται στο δημόσιο, ο ένας θα εξαιρεθεί. Αλλά για να διαπιστωθεί αυτό χρειάζεται:
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο
 • Βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζεται ο σύζυγος που να αναφέρει ότι τίθεται σε διαθεσιμότητα
 • Για να διαπιστωθεί πως ο υπάλληλος έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης και ζει στο ίδιο σπίτι με το άτομο που έχει υπό την επιμέλειά του, το οποίο έχει ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000€, πρέπει να προσκομίσει:
 • Εκκαθαριστικό της ΔΟΥ ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που θα αποδεικνύει πως ζει με το παιδί και ότι το εισόδημά του, εξαιρούμενων των προνοιακών επιδομάτων, είναι χαμηλότερο των 12.000 ευρώ
 • Αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασηςΠηγή: www.iefimerida.gr


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ