Κοινωνική φοβία: Τα συμπτώματα και η διαφορά με την κρίση πανικού

23 Αυγούστου 2013

Τι είναι η κοινωνική φοβία;

 

Ο κεντρικός φόβος του ασθενούς με κοινωνική φοβία ή διαταραχή κοινωνικού άγχους είναι ότι θα ταπεινωθεί ή θα νιώσει μεγάλη αμηχανία όταν βρεθεί μπροστά σε άλλους. Τα άτομα με κοινωνική φοβία φοβούνται και αποφεύγουν καταστάσεις που απαιτούν να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους ή να παρουσιάσουν κάτι όπως το να μιλήσουν μπροστά σε άλλους. Εκτός από την ομιλία μπροστά σε άλλους, οι τυπικοί κοινωνικοί φόβοι περιλαμβάνουν το να τρώνε ή να γράφουν δημόσια, να παρευρίσκονται σε συναντήσεις, να δίνουν συνέντευξη ή να χρησιμοποιούν δημόσιες τουαλέτες. Ένα άτομο μπορεί να έχει έναν ή πολλούς κοινωνικούς φόβους. Η έκθεση στη φοβική κατάσταση αναδύει άγχος το οποίο μπορεί να μοιάζει με προκαλούμενη κρίση πανικού συνοδευόμενη από ερυθρότητα, εφίδρωση και ξηροστομία. Αντίθετα, οι ασθενείς με κρίση πανικού τείνουν να έχουν αίσθημα παλμών και προκάρδιο πόνο.

 

Από την επιστημονική ομάδα της Μη κυβερνητικής οργάνωσης Κλίμακα

Στα παιδία, το κοινωνικό άγχος μπορεί να εμφανίζεται με κλάματα, εκρήξεις οργής, πάγωμα, ή αποφυγή από κοινωνικές καταστάσεις με άγνωστους ανθρώπους. Οι ενήλικες και οι έφηβοι υποφέρουν συχνά αναγνωρίζοντας ότι ο φόβος τους είναι υπερβολικός και μη ρεαλιστικός. Τα άτομα με κοινωνική φοβία χρησιμοποιούν συχνά αλκοόλ και ηρεμιστικά σαν αυτοθεραπεία για τα συμπτώματα άγχους, μία συνήθεια που μπορεί να καταλήξει σε κατάχρηση. Οι ασθενείς με γενικευμένη κοινωνική φοβία τείνουν να είναι νεώτεροι, λιγότερο εκπαιδευμένοι και έχουν μεγαλύτερο άγχος και κατάθλιψη από ότι οι ασθενείς με κοινωνική φοβία που σχετίζεται με ομιλία σε κοινό.

 

Κοινά στοιχεία της προσωπικότητας των ασθενών με κοινωνική φοβία είναι η υπερευαισθησία στην κριτική, η αρνητική εκτίμηση και απόρριψη, η δυσκολία στο να ζητούν αυτό που θέλουν, και η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν επίσης κοινωνική αδεξιότητα (όπως, δυσκολία να κοιτάνε στα μάτια) ή να έχουν εμφανή σημεία άγχους, όπως ιδρωμένες παλάμες, τρόμο ή τρεμάμενη φωνή. Οι κοινωνιοφοβικοί συχνά έχουν μειωμένη απόδοση στο σχολείο ή τη δουλειά, λόγω του άγχους ή της αποφευκτικής συμπεριφοράς, και η κοινωνική τους ζωή συχνά επηρεάζεται, οδηγώντας σε σημαντική εκπαιδευτική ή οικονομική δυσπραγία. Μία μελέτη έδειξε ότι μέχρι 20% των κοινωνιοφοβικών έχουν ικανοποιητική ποιότητα ζωής.

 

Πόσο συχνή είναι η κοινωνική φοβία;

Η επικράτηση της κοινωνικής φοβίας κυμαίνεται από 3% έως 13%, προσβάλλοντας συχνότερα τις γυναίκες από ότι τους άνδρες. Συνοσηρές καταστάσεις περιλαμβάνουν την απλή φοβία, τη διαταραχή πανικού, την αγοραφοβία, την ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή, τις διαταραχές διάθεσης, όπως τη μείζονα κατάθλιψη και τη δυσθυμία, τις διαταραχές που σχετίζονται με χρήση ουσιών, τη σωματόμορφη διαταραχή και την αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι κοινωνιοφοβικοί με συνοσηρότητα στον ’ξονα Ι είναι περισσότερο καταθλιπτικοί και αγχώδεις, σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν συνοσηρότητα. Οι ασθενείς με συνοσηρότητα στον ’ξονα ΙΙ είναι περισσότερο καταθλιπτικοί αλλά όχι περισσότερο αγχώδεις, σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν συνοσηρότητα. Οι κοινωνιοφοβικοί σπάνια απαιτείται να νοσηλευτούν. Η έναρξη της διαταραχής είναι συνήθως στην εφηβεία και σπανιότερα στην παιδική ηλικία. Η έναρξη επίσης μπορεί να συμβεί αιφνίδια μετά από ένα στρεσογόνο γεγονός ή σταδιακά. Η διαταραχή συνήθως διατρέχει σε όλη τη ζωή.

 

Πώς θεραπεύεται η κοινωνική φοβία;

Τόσο η φαρμακολογική θεραπεία, με εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) ή αναστολείς μονοαμινοξειδάσης (MAOIs), όσο και η γνωσιακές-συμπεριφορικές θεραπείες, όπως η γνωσιακή ανακατασκευή, η ζωντανή έκθεση και η εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, βρέθηκε να είναι αποτελεσματικές στη θεραπεία της κοινωνικής φοβίας. Στην πραγματικότητα, οι δύο αυτές θεραπευτικές προσεγγίσεις φαίνεται να είναι συμπληρωματικές. Η φαρμακολογική θεραπεία μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με τον τύπο της κοινωνικής φοβίας. Στον τύπο της κοινωνικής φοβίας που σχετίζεται με την έκθεση, η θεραπεία με β-blockers πριν το κοινωνικό γεγονός μπορεί να είναι βοηθητική, όπως για παράδειγμα, 10-20 mg προπρανολόλης (Inderal) από το στόμα, 1 ώρα πριν το γεγονός. Ο ασθενής θα πρέπει να ελέγξει τη δράση των β-blockers πριν από την οριστική λήψη, ώστε να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα και την εμφάνιση παρενεργειών.

 

Η χρήση των MAOIs, όπως της φενελζίνης, βρέθηκε να είναι αποτελεσματική σε άτομα με μικτή κοινωνιοφοβική και αγοραφοβική κατάσταση. Για παράδειγμα, τα δύο τρίτα των ασθενών ανταποκρίνονται σε 45-90 mg φενελζίνης ημερησίως, σε σύγκριση με την ατενολόλη (Tenormin) η οποία δεν έχει επίδραση στα συμπτώματα. Επίσης, η τρανκυκλοπρομίνη σε δόσεις 40-60 mg ημερησίως βελτίωσε τα συμπτώματα σε περίπου 80% των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν για ένα χρόνο. Όμως, λόγω των δυνητικών παρενεργειών, όπως οι σπάνιες υπερτασικές κρίσεις, οι MAOIs δεν είναι πρώτης γραμμής θεραπεία για την κοινωνική φοβία. Η μοκλοβεμίδη (Aurorix), ένας αντιστρεπτός αναστολέας των MAOIs που είναι ασφαλέστερος από τους μη αντιστρεπτούς MAOIs, βρέθηκε επίσης περισσότερο αποτελεσματικός από το εικονικό φάρμακο.

 

Οι SSRIs έχουν επίσης δείξει αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της κοινωνικής φοβίας και αποτελούν τα φάρμακα πρώτης επιλογής. Μία διπλή-τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη με φλουβοξαμίνη (Dumyrox) σε δόσεις 150 mg ημερησίως έδειξε ικανοποιητικά αποτελέσματα στους κοινωνιοφοβικούς. Η φλουοξετίνη (Ladose) επίσης έδειξε αποτελεσματική σε δόσεις που άρχιζαν από 20 mg ημερησίως και τιτλοποιούνταν αναλόγως. Η παροξετίνη (Seroxat) έδειξα αποτελεσματική στη θεραπεία γενικευμένης κοινωνικής φοβίας με δόσεις έναρξης τα 10 mg ημερησίως και τιτλοποίηση ανάλογα με την κλινική απάντηση και τις παρενέργειες. Η παροξετίνη πήρε από τον FDA ειδική ένδειξη για την κοινωνική φοβία. Μερικοί ασθενείς επίσης ενδέχεται να απαντούν στα άτυπα αντικαταθλιπτικά, όπως την νεφαζοδόνη (Nefirel).

 

Η Βουσπιρόνη (Bespar) δεν βρέθηκε να είναι αποτελεσματική στη θεραπεία της κοινωνική φοβίας όταν χρησιμοποιείτο μόνη, αλλά αποδείχτηκε χρήσιμη σε συγχορήγηση με SSRIs. Η βενλαφαξίνη (Efexor), ένας αναστολέας επαναπρόσληψης σεροτονίνης-νορεπινεφρίνης, βρέθηκε επίσης σε μία μικρή έρευνα ότι μειώνει τα συμπτώματα κοινωνική φοβίας όταν δόθηκε σε δόσεις μικρότερες από αυτές που συνιστώνται στη θεραπεία κατάθλιψης. Οι βενζοδιαζεπίνες, όπως η αλπραζολάμη (Xanax) ή η κλοναζεπάμη (Rivotril), θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν βραχυπρόθεσμα, αλλά δε συνιστώνται για μακροχρόνια θεραπεία συντήρησης λόγω του κινδύνου κατάχρησης, αντιδραστικών συμπτωμάτων, καθώς και συμπτωμάτων από απόσυρση.


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ουρσ***** ****
19:05 Σάββατο 21/09/2013
ειμαι 47 ετωνζωο 22 χρονια αθηιναεχω 2 αγορια 13 και 17 ετων ο αντρασ μου με παρατησε πριν 2 χρονια δεν δουλευα απο τοτε που ηρθαν τα παιδιαμενουν μαζι μου δεν δουλευω και φοβαμαι πωσ να βρω δουλειαδεν εχω καλουσ φιλουσ εκτοσ απο τρεισ γνωστεσ και εχω καιρο να τουσ δω εχω απο το χειμονα πανικο και αιθανομαι μοναξια εκαμα αρκετεσ προσπαθιεσ να αποκτησο φιλουσ και ειχα φιλιεσ αλλα για κατι λογουσ σταματησαν ειμαι γερμανιδα και τα ελλινηκα μιλαω αρκετα καλα αισθανομαι ασκημα που δεν εχω δουλεια και τελεφτεια δεν εχω δει ουτε τισ γνωστεσ γιατι ειμαι χαλια απο συγγενεισ δεν ερχονται πηγα πατριδα εγω παντα αλλα τα τελευταια χρονια δεν νιωθω πια καλα εκει το σπιτι που μενω αθηινα πρεπει να πουληθει λογο κρισεωσ ο πατερασ των παιδιων τεν πληρωνει διατροφηακομα δεν εχω παει δικηγοροσηλπισα να γυρισει τωρα φοβαμαι να παω καπουαποφεγω διαφορα εκατσα στο κρεβατι μηνεσ και οτι εκανα πριν για παραδειγμα κολυμβηση δεν πηγα καθολου μια γνωστη που εχω μου ελεγε να ερθωαλλα δεν πηγατοσο με πηραξε ολα οσο σενεβεναν εδω και 2 χρονια ο κοινονηκοσ φοβοσ μου τωρα ειναι μεγαλοσαισθανομια αναξια απετυχημενει και η εξωτερικη μουεμφανισει εχει αλλαξειγραφτικα σε γυμν αλλα δεν πηγαμενω σε καλη περιοχη και τα παιδια πανε σε ιδιωτικω σχολιο αλλα εμεισ δεν ανηκουμε πια εδω εχω παλιο αυτοκινητο χαλια ντρεπομαι οταν παω σταση για τα παιδια το σχολιο ειναι μακριατο επεβαλε τοτε ο συζυγοσ και οι φοιλοι των παιδιων μενουν μακρια προσπαθησα για κατι φιλιεσ αλλα δεν εγινε εδω και 2 χρονια εχω εντονο κοινονικο φοβοεκτοσ απο καπια φαση που ειχα μια γνωριμια αντρα που αισθανικα ωραια αλλα με εκμεταλευσε και τελικα τον αφησα εξαντλημενη αυτο το γεναρηβρηκα αλλονεβγαινα μονη μου αλλα ειναι ανεργοσ χωρισ παιδια καλο παιδι αλλα εγω φοβηθει μετα απο αρκετεσ κοντινεσ σχεσεισ το περασμενο διαστημα ο γαμοσ δεν πηγε καλα αισθανθηκα μοναξιαακαι ετσι εκανα βλακειεσ εθω και καιρωδεν ξερω τι να κανω πιαο φοβοσ μου ξεπερασε τα ωρια απο πασχια φετοσενω και περσι ειχε επισοδιο που κρατουσε 5 μηνεσ ατο φλεβαρη 12 μεχρι τελοσ ιουνιο και μετα βγηκα παλι εξω βραδικαληφιλη που να βγαινω μαζι τησ δεν εχω βγηκα μονηκαι εκανα κατι βλακιεσ επειτα γυρισα σε αυτο το παιδι που τα ειχα χαλασειαρχη καλα μετα παλι τα ιδιαοταν σασ γραγω ολο αυτο τρελανομαι τι εχω κανει απο μοναξια και κομπλεξ πηγα και σε ψυχολογο αλλα μετα σταματησα γιατι ειναι ακριβα τωρα ειμαι σε πανικοπερνο κατι για να κοιμηθο δεν εχω ωρεξη για τιποτεντρεπομαι βαθια και ζυλευω τουσ αλλουσφοβαμαι για τα παιδια μου μην παθουν εντονη ζημια ψυχολ η γονεισ με υποστιριζουν οικονομ αλλα ειναι πολη μεγαλη τωρα και δεν εχουν ερθει λογο αλλον προβληματονκαι δεν τουσ αρεσε ποτε εδωαιθανομαι τοσα χαλια που δεν ξερω πια τι εχω το μυαλο μου σκεφτσηνεχεια και παει να με τρελαθει θα πρεπει να φυγω γερμανια αλλα πωσ να γινει εμενα σε χωριο και με τα αδελφια δεν ειμαστε πολη δεμενηφοβαμαι αφορητα ενω θα επρεπε να εχω εμπιστοσηνη στο θεο εχω μεγαλεσ ενοχεσ και τωρα βλεπω μονο αυτον που γνωρισα ψετοσ και δεν ξερω αν τον θελω η οχι η κοινονηκη φοβια μου ειναι παλι μεγαλη θελει να με βοηθησει αλλα αρχησει και βαριεται θελει φησικα σεξ ενω εγω δεν εχω ωρεξη πια γιατι ερχεται πολυ γρηγοραεχει αγχοσ πολυ υπαρχουν πολλα αλλα αλλα νομιζω οτι παντα ειχα εντονοσ κοινονηκουσ φοβουσ μετα απο ασκημα περιστατικα και καιρουσ αποριψησ εχω πολλα αδελφια 5 εδω και καιρο εκτοσ απο τισ φασεισ που ειχα σχεση τωρα ενω το ξερω αυτο το παιδι το αισθιμα μοαξιασ επικρατη συγγνομη για την ακατασια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ