Ακουόγραμμα, η εξέταση που δείχνει πόσο καλά ακούμε

3 Σεπτεμβρίου 2013

Το ακουόγραμμα είναι ένας χάρτης  ικανοτήτων της ακοής σας που παρουσιάζει το φάσμα των συχνοτήτων που μπορείτε να ακούσετε από κάθε αυτί καθώς επίσης, και το επίπεδο έντασης. Τα αποτελέσματα της διαλογής της ακοής ενός ασθενούς απεικονίζονται σε ένα γράφημα το οποίο ονομάζεται ακουόγραμμα . Δείχνει πόση η ακοή διαφέρει από την κανονική και εάν υπάρχει απώλεια ακοής. Κανονικά , οι νέοι και υγιείς ανθρώπινα μπορούν να ακούσουν συχνότητες τόσο χαμηλές όσο 20Hz και τόσο υψηλές όσο 20.000 Hz . Ωστόσο, έχουμε μόνο τεστ ακοής στην περιοχή των 250Hz έως 8.000 Hz , όπως οι περισσότεροι ήχοι του λόγου εμφανίζονται σε αυτή την περιοχή συχνοτήτων .

Τι σημαίνει το ακουόγραμμα;

Τα καθαρά αποτελέσματα της ακουομέτρησης περιγράφονται σε σχέση με :

• Τύπο απώλειας

• Βαθμός απώλειας (ήπια , μέτρια , σοβαρή, πολύ σοβαρή )

• Συμμετρία

Ο βαθμός απώλειας της ακοής ουσιαστικά περιγράφει το βαθμό των επιπτώσεων στην καθημερινή ζωή ενός ατόμου .

Βαθμός  απώλειας:

• Ήπια ( 21 - 45 dB ) – ο ασθενής δεν μπορεί να διακρίνει τους απαλούς ήχους

• Μέτρια ( 46-65 dB ) - είναι δύσκολο να ακούσει , ειδικά αν υπάρχει θόρυβος στο περιβάλλον ( όπως  τηλεόραση ή  ραδιόφωνο )

• Σοβαρή ( 66-90 dB ) - είναι πολύ δύσκολο να ακούσει το συνομιλητή του εκτός και αν  μιλάει πολύ δυνατά

• Ριζική ( 91 dB ) - οι περισσότεροι άνθρωποι με μεγάλη απώλεια ακοής μπορούν να χρησιμοποιήσουν  ακουστικό βαρηκοΐας . Το κοχλιακό εμφύτευμα μπορεί να τους βοηθήσει ιδιαίτερα.


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ