Έρχεται νέος φόρος για την υγεία

16 Οκτωβρίου 2013

Πρώτον, προβλέπει τη συνένωση, ενοποίηση των αγροτικών ιατρείων με τα πολύϊατρεία του ΕΟΠΥΥ, τα Κέντρα Υγείας και τους συμβεβλημένους παρόχους υπό τη διοίκηση ενός ενιαίου συστήματος το οποίο θα εδρεύει στον ΕΟΠΥΥ. Ο τελευταίος θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, λειτουργία και χρηματοδότησή τους.

- Δεύτερον, προβλέπει τη μετεξέλιξη του ρόλου του ΕΟΠΥΥ σε ένα μεγάλο οργανισμό Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα παραμένει αγοραστής και πάροχος. Ταυτόχρονα θα διατηρήσει και θα ενισχύσει το σχήμα αυτό διασφαλίζοντας στους πολίτες παροχές Υγείας με «σχεδόν μηδενικό κόστος χρόνου» λειτουργώντας 8 με 8 ή και σε 24ωρη βάση.

- Τρίτο βήμα προβλέπεται να είναι αυτό της σωστότερης χρηματοδότησης και του πιο δίκαιου προϋπολογισμού. Εδώ προτείνεται ανακατανομή των κονδυλίων ανά πάροχο και περιοχή της χώρας ανάλογα της ανάγκες.

Στις εργασιακές σχέσεις προβλέπεται «ευελιξία και πολυμορφία» και οπωσδήποτε διατήρηση των διαφόρων συμβάσεων ως έχουν. Ωστόσο, θα μπορούν οι γιατροί να αιτηθούν την αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος τους και τη μετατροπή της σύμβασής τους.

Στην πρόταση προβλέπεται «κοινωνικός ασφαλιστικός φόρος» υπέρ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ειδικό τέλος για τσιγάρα και αλκοόλ, επαναπροσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών.

Τέταρτον, προβλέπεται η εισαγωγή «εργαλείων» ελέγχου της δαπάνης διασφάλισης της ποιότητας με πιστοποιήσεις ποιότητας μεταξύ των παρόχων, σύσταση Μονάδας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης στον ΕΟΠΥΥ, ατομικός φάκελος υγείας και κάρτα υγείας των ασφαλισμένων και αναβάθμιση των πληροφοριακών δομών του Οργανισμού.

 Πηγή: www.enikos.gr 


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Σαλάτα με superfood
Light & Υγιεινά
Σαλάτα με superfood