Ο δημος που μου ζηταει 250 ευρω. Έχει δίκιο;

16 Δεκεμβρίου 2013

Aναγνώστης μας ρώτησε: Παρακαλω αν μπορειτε να μου πειτε αν ο δημος που μουζηταει 250 ευρω απο ανεξοφλητες οφειλες ΔΤΔΦΚΑΙ ΤΑΠ ΤΟΥ ενοικιαστη μου απο 32011 εως 22102012 εχει δικιο

Στο ερώτημά σας απάντησε η δικηγόρος Άννα Δακτυλίδη 

Το τέλος ακίνητης περιουσίας βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας η νομής τον επικαρπωτή ή νομέα ( άρθρο 24 παρ. 3 Ν. 2130/1993).  Σε περίπτωση που ο λογαριασμός της Δ.Ε.Η. εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή (ενοικιαστή) του ακινήτου, το τέλος καταβάλλεται απ' αυτόν μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα (άρθρο 24 παρ. 14 Ν. 2130/1993). Εάν όμως έχει συμφωνηθεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ότι τα τέλη του μίσθιου βαρύνουν τον μισθωτή (ενοικιαστή) τότε ισχύει αυτό που έχει συμφωνηθεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
Ως προς τον δημοτικό φόρο, προβλέπεται ότι βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωμή του επ' ονόματί του εκδιδομένου λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται μετ' αυτού ενιαίως από τη Δ.Ε.Η. σε δόσεις ίσες προς τον αριθμό των εκδιδόμενων κάθε χρόνο λογαριασμών (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 25/1975).
Ως προς τα δημοτικά τέλη, προβλέπεται ότι τα τέλη καθαριότητος και φωτισμού βαρύνουν τον υπόχρεων εις πληρωμήν του λογαριασμού καταναλισκομένου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττονται μετ' αυτού ενιαίως υπό της ΔΕΗ δια δόσεων ίσων προς τον αριθμόν των εκδιδομένων κατ' έτος λογαριασμών (άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 25/1975).ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ανέκδοτο της ημέρας
Ανέκδοτο της ημέρας
Ανέκδοτο της ημέρας
Margaret Thatcher
Η Σκέψη της ημέρας
Margaret Thatcher