Η ήπια στυτική δυσλειτουργία: Ποιους κινδύνους έχει;

3 Αυγούστου 2014

Γράφει ο  Π. Δρέττας,

Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Δ/ντής του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών,

Ο σκοπός μιας πρόσφατης μελέτης ήταν να συγκρίνει τον κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων που έχουν σχετισθεί με τη στυτική δυσλειτουργία, όπως είναι τα καρδιαγγειακά και ο διαβήτης, ανάμεσα σε άνδρες που ανέφεραν ήπια στυτική δυσλειτουργία και τον γενικό πληθυσμό ανδρών με στυτική δυσλειτουργία. Το βασικό ερώτημα, δηλαδή, είναι αν ο βαθμός σοβαρότητας της στυτικής δυσλειτουργίας επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης των νοσημάτων που σχετίζονται με τη διαταραχή.

Η μελέτη ήταν σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν τα μεθοδολογικά σφάλματα, με σκοπό τα αποτελέσματα να είναι έγκυρα, αξιόπιστα και γενικεύσιμα. Το ιατρικό ιστορικό και τα δημογραφικά δεδομένα ανδρών με ήπια στυτική δυσλειτουργία που συμμετείχαν σε μια κλινική δοκιμή σιντεναφίλης, μιας ουσίας που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα δεδομένα από αρχεία προηγούμενων κλινικών δοκιμών σιντεναφίλης.

Οι περισσότεροι άνδρες που συμμετείχαν ήταν λευκοί και είχαν κάποια οργανική συνιστώσα στην αιτιολογία της στυτικής τους δυσλειτουργίας. Ανάμεσα στον πληθυσμό με ήπια στυτική δυσλειτουργία και τον γενικό πληθυσμό με στυτική δυσλειτουργία δεν βρέθηκαν διαφορές στην ηλικία των ανδρών, στον δείκτη μάζας σώματος και τη χρονική διάρκεια της δυσλειτουργίας. Παράλληλα, ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην συνυπάρχουσα νοσηρότητα. Ειδικότερα, βρέθηκαν παρόμοια ποσοστά υπέρτασης, διαβήτη, δυσλιπιδαιμίας, υπερχοληστεριναιμίας, υπερπλασίας του προστάτη, κατάθλιψης και άγχους.

Οι άνδρες με ήπια στυτική δυσλειτουργία, λοιπόν, βρέθηκε ότι έχουν τους ίδιους παράγοντες κινδύνου με τον γενικό πληθυσμό ανδρών με στυτική δυσλειτουργία. Κατά συνέπεια, η ήπια στυτική δυσλειτουργία αποτελεί σημαντική ένδειξη του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης όλων των νοσημάτων που έχουν σχετισθεί με τη διαταραχή. Οι άνδρες λοιπόν που αναφέρουν ήπια στυτική δυσλειτουργία θα πρέπει να προχωρήσουν σε έναν ολοκληρωμένο καρδιαγγειακό έλεγχο.

 

 

 

www.andrologia.gr


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ