Tην απατά και θέλει να μη το πω πουθενά: Τι να κάνω;

5 Αυγούστου 2014

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΣΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ;

Απαντά η συγγραφέας και ψυχοθεραπεύτρια Πέγκι Βον.

 

Οι άνδρες που εμπλέκονται σε παράνομους δεσμούς συνωμοτούν αυθόρμητα με ομόφυλούς τους διότι υπάρχει μια σιωπηρή συναίνεση για αμοιβαία προστασία. Κατά κα­νόνα, ένας άνδρας, ακόμη κι όταν δεν είναι μπλεγμένος, δα συνεργήσει στην απάτη, αποφεύγοντας επικριτικά σχό­λια ή καταδικαστικές στάσεις απέναντι σε όσους υποπίπτουν σε παραστρατήματα. Θα υποστηρίξει μάλιστα με άνεση την απάτη αν του ζητηθεί να συνεργαστεί. Πρόκειται για μια γενική στάση που οφείλεται πρωτίστως στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των ανδρών.

 

Από τις γυναίκες αντιθέτως δεν υπάρχει η προσδοκία της ενεργού συνεργασίας στην απάτη (εξαιρώντας τις πε­ριπτώσεις εργασιακών σχέσεων), αλλά προβάλλεται η αξίω­ση να μην αποκαλύπτουν εσκεμμένα τον παράνομο δε­σμό. Η διαφορά οφείλεται εν μέρει στην αγωγή τους, αφού η κοινωνία έχει ακόμη την απαίτηση από πς γυναίκες να διατηρούν υψηλότερα ηθικά κριτήρια από τους άνδρες. Εκείνες, αν και επικρίνουν το ολίσθημα, μπορεί να συνεργασθούν στην εξαπάτηση, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Ενδέχεται να κρατήσουν κρυφή την παράνομη σχέση όχι από αλληλεγγύη προς το πρόσωπο που παραστράτησε, αλλά για να «προστατεύσουν» το ταίρι του από την οδύνη της αποκάλυψης.

 

Ενώ ορισμένοι αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία, ίσως και με αδιαφορία, τέτοιες καταστάσεις, άλλοι βιώνουν αισθή­ματα αμφιθυμίας και απογοήτευσης όταν τους ζητείται να συνεργαστούν στην απάτη, ιδίως όταν δεν υπάρχει εύ­σχημος τρόπος να αποφύγουν την εμπλοκή. Η πιο κλασσι­κή περίπτωση τέτοιων διλημμάτων είναι όταν καλείται κανείς να καλύψει συνεργάτες. Οι γραμματείς, λόγου χάρη, γνωρίζουν πάντοτε λεπτομέρειες για την ιδιωτική ζωή των προϊσταμένων τους και συνήθως θεωρείται αυτονόητο ότι θα βοηθήσουν στη συγκάλυψη του παράνομου δεσμού. Αυτή η σύμπραξη έχει πολλές διαβαθμίσεις: μπορεί να περιορίζεται στην απλή διαδικασία της λήψης τηλεφωνημάτων  με αντίστροφη χρέωση οπό το τρίτο πρόσωπο.

 

Συνηθισμένο είναι επίσης το φαινόμενο να συνταξιδεύει κανείς με το έτερον ήμισυ, συμμετέχοντας οε ομάδες ατό­μων που δεν συνοδεύονται από τους συντρόφους τους, αλλά από το παράνομο ταίρι τους. Επειδή αυτή η απρο­κάλυπτη συμπεριφορά είναι ως επί το πλείστον συνήθεια των ανδρών, το δίλημμα της συνεργίας στην απάτη αντιμετωπίζουν συνήθως οι σύζυγοι που ταξιδεύουν με τον άνδρα τους (για τη συμμετοχή σε κάποιο συνέδριο ή για άλλους επαγγελματικούς σκοπούς). Μια γυναίκα που βρί­σκεται σ’ αυτήν τη δέση συνειδητοποιεί ότι διατρέχει τον κίνδυνο να εγείρει την οργή του συζύγου της (ή να διαταράξει την ισορροπία των σχέσεών του με τους συναδέλφους του) αν δεν δεχθεί την κατάσταση αντιμετωπίζοντας με απόλυτα φυσιολογική συμπεριφορά τους υπόλοιπους της ομάδας (σαν να ήταν παντρεμένα και όχι παράνομα ζευγάρια).

 

Για όσους νιώθουν αμηχανία οε ανάλογες περιστάσεις, δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Ο καδένας πρέπει ν’ αποφα­σίσει μόνος πώς θ’ αντιδράοει. Εγώ, προσωπικά, αντιμετώπισα και τα δύο διλήμματα (στον χώρο εργασίας, αλλά και στο πλαίσιο επαγγελματικών ταξιδιών με τον σύζυγό μου), και συνεργάστηκα υπό την έννοια ότι προσπάθησα όσο γινόταν να αγνοήσω όσα συνέβαιναν γύρω μου. Πρέ­πει, ωστόσο, να δούμε κατάματα την πραγματικότητα της επικράτησης τέτοιων καταστάσεων και να εκπονήσουμε συνειδητά ένα σχέδιο ανπμετώπισής τους. Όταν έχουμε επίγνωση ότι μπορεί να βρεθούμε σ’ αυτήν τη δέση, αυξά­νουμε τις πιθανότητες να την αποφύγουμε. Αν δεν κατα­φέρουμε να αποφύγουμε την εμπλοκή, πρέπει να αναγνω­ρίσουμε με ειλικρίνεια ότι έχουμε συμβάλει με έμμεσο τρό­πο στη διατήρηση του κώδικα της μυστικότητας.

 


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ