Μπορώ να μονιμοποιήσω την σύνταξη αναπηρίας ή πρέπει να περάσω ξανά από επιτροπή

3 Οκτωβρίου 2014

Αναγνώστης μας ρώτησε: Τα έτη 1999 2010 έπαιρνα σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ με ποσοστό 50 Το έτος 2010 2011 μου έδωσαν ποσοστό 35 Έκανα αίτηση επιδείνωσης και πέρασα από τα ΚΕ Π Α και μου έδωσαν για τα έτη 2011 2014 ποσοστό 50 Η ασθένεια είναι ίδια και προστέθηκε η ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ Μπορώ να μονιμοποιήσω την σύνταξη αναπηρίας ή πρέπει να περάσω ξανά από επιτροπή ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Η απόφαση είναι η πιο κάτω Αρ Επιτροπής 0990520141901 Ημερομηνία 10042014 Φορέας ΙΚΑ ΤΥΠΟΣ ΥΕ ΒΥΕ Στον ανωτέρω αναφερόμενο μετά την αξιολόγηση από την Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ Π Α διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παθήσεις κατά βαθμό και βαρύτητα ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1998 ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΠΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ HOLTER 4314 ΥΠΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ Από τις παραπάνω παθήσεις προϋπήρχαν της πρώτης ασφάλισης οι ακόλουθες ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑ 25 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται σε 50 αριθ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ολογράφως κατά ιατρική πρόβλεψη από 29082011 έως 31082014 ποσοστό 35 αριθ ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ  ολογράφως οφείλεται στην επιδείνωση νέα πάθηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΥΕ ΕΜΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 06420124991 ΤΗΣ 099052013224113

Στο ερώτημά σας, σας απάντησε ο Μουσελίμης Δημήτρης Εργατολόγος- Ειδικός σε θέματα κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου. (www.e-syntaxi.gr

ια την μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας ισχύουν τα κάτωθι:

 Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας
  Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας, οι συντάξεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας μονιμοποιούνται, δηλαδή δεν απαιτείται εκ νέου παράταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις ακόλουθες περιπτώσεις:Ηλικία Διάρκεια συνεχούς συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας Ελάχιστος αριθμός εξετάσεων από τις Υγειονομικές Επιτροπές
Ανδρες Γυναίκες
60 55 5 έτη 2
55 50 7 έτη 3
Χ.Ο.Η. 12 έτη -
20 έτη (και διακεκομμένα) τα 3 τελευταία έτη συνεχής
    • Χρόνος συνεχούς συνταξιοδότησης θεωρείται και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο συνταξιούχος δεν πήρε σύνταξη αλλά επιδότηση ασθένειας ή ατυχήματος ως συμφερότερων.


    • Επίσης, στις περιπτώσεις που συντρέχει η αρχή του ενιαίου της ασφαλιστικής περίπτωσης και χορηγείται νέα σύνταξη αναπηρίας με αυτή την αρχή, η συνταξιοδότηση αυτή λογίζεται συνεχής.
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΗΛΙΑ***** ****
00:29 Δευτέρα 6/03/2017
Έχω χαρακτηριστεί ΑΜΕΑ από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας του ΙΚΑΕΤΑΜ όχι ΚΕΠΑ δεν είχαν τότε δημιουργηθεί στις 892009 με ποσοστό αναπηρίας 67 χωρίς όριο λήξης αναπηρίας αορίστου χρόνου και χαρακτηριζόμενος ως άτομο με χρόνια πάθηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 264398 ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΑΠΟ ΚΕΠΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ