Η σχιζοειδής προσωπικότητα: Τι είναι και πώς την αναγνωρίζουμε;

24 Μαρτίου 2015

Οι διαταραχές προσωπικότητας χαρακτηρίζονται από μια σειρά χρόνιων και άκαμπτων τρόπων σκέψης, δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών και διαταραγμένων διαπροσωπικών βχέσεων.

Ο σχιζοειδής χαρακτήρας είναι αποστασιοποιημένος από τις κοινωνικές σχέσεις και δυσκολεύεται να εκφράσει και να βιώσει σε βάθος τα συναισθήματά του. Δείχνει ελάχιστη ή α­νύπαρκτη επιθυμία για έρωτα και φιλία. Οι στενές διαπροσω­πικές σχέσεις φαντάζουν μέσα του σαν απειλή στην παντοδυ­ναμία που βιώνει από τη μοναχική σχέση με τον εαυτό του. Φαντασίωση που με το πέρασμα του χρόνου παγιώνεται, γί­νεται τρόπος ζωής και εντέλει ανακυκλώνει την απόσταση του από κάθε μορφή ανθρώπινης επαφής.

Η απορρόφηση του σε μοναχικές δραστηριότητες είναι χαρακτηριστική, ενώ ακό­μα κι αν «αντέξει» να επισκεφθεί ένα φιλικό σπίτι ή να συμ­μετάσχει σε μια ομαδική δραστηριότητα η συναισθηματική συμμετοχή του θα είναι η ελάχιστη δυνατή. Αποτέλεσμα είναι η στέρηση και η έλλειψη στενών και αληθινών σχέσεων.

Άλ­λες πτυχές του ψυχισμού του σχιζοειδούς ατόμου είναι η χρό­νια και δυσεπίλυτη καχυποψία του προς τα κίνητρα των άλ­λων, η αδυναμία του να νιώσει στοιχειώδη εμπιστοσύνη για τους άλλους, ο φόβος της απόρριψης και της εγκατάλειψης. Ο τρόπος που βλέπει τον κόσμο συχνά αντανακλά τη μεταμφιε­σμένη εικόνα του ίδιου του του εαυτού. Είναι σαν να προβάλ­λει έξω αυτό που βλέπει μέσα του. Μήπως η σχιζοειδής προ­σωπικότητα είναι μια βαθιά ριζωμένη εσωτερική αίσθηση ευαλωτότητας κμαι αδυναμίας του εαυτού; Η φυγή του ατόμου από τις σχέσεις μπορεί να σημαίνουν φόβο και φυγή από τον ίδιο του τον εαυτό. 

Από τη Δρ. Μυρσίνη Κωστοπούλου Κλινική Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπεύτρια. 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο βιβλίο Μιλώντας για εμάς και τα προβλήματά μας Εκδόσεις Καστανιώτη ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ