Μερίδα: 6 προτάσεις για να ελέγχεις τι και πόσο τρώς
Αν μαγειρέψετε φαγητό και σκοπεύετε να κρατήσετε και για την επόμενη μέρα, συσκευάστε το σε ένα τάπερ και φυλάξτε το στο ψυγείο πριν ακόμα....