Στο διάτημα η Lilly
Τέσσερα πειράματα της φαρμακευτικής εταιρείας Lilly θα διεξαχθούν στα εργαστήρια του Διεθνούς Διαστημικού σταθμού (ISS) το 2016, με στόχο την προώθηση της έρευνας στον τομέα της υγείας.