Τα προφίλ των νέων υπουργών της νέας κυβέρνησης
Παραθέτουμε τα προφίλ ορισμένων από τους λιγότερο αναγνωρίσιμους υπουργούς:
CONNECT & FOLLOW