Έφηβοι: Η πίεση με τους βαθμούς , το σχολείο, οι σχέσεις και ο ελεύθερος χρόνος τους
Τέσσερις τομείς τέθηκαν στο στόχαστρο: τα αποτελέσματά τους στο σχολείο, οι σχέσεις με τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές τους, η ζωή τους στο σπίτι και τι κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους.