Όταν λύνεις την παρεξήγηση μπορείς να ακυρώσεις τη μήνυση;
Όταν λύνεις την παρεξήγηση μπορείς να ακυρώσεις τη μήνυση;